TMdesign

ﻣﺎﺩﻩ 1 : ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺭﻓﻊ ﺗﮑﺮﺍﺭ ، ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ، ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎی مالي و ﺩﻓﺎﺗﺮ و ﺍﺳﻨﺎﺩ و ﻣﺪﺍﺭک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، ﺑﻮﺩﺟﻪ ، ﺍﺻﻼﺡ و ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮﺩﺟﻪ و ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ شركت و ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی وﺍﺑﺴﺘﻪ ﺁﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ « ﺍﺳﻨﺎﺩ و ﻣﺪﺍﺭک ﻣﺎﻟﯽ » ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ 2 : ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ و ﻣﺪﺍﺭک ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﺪﺭﯾﺞ ﺗﻮﺳﻂ شركت و ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی وﺍﺑﺴﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻤﺪﺕ 10 ﺳﺎﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ 3 : ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ و ﻣﺪﺍﺭک ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮگ ﺷﻤﺎﺭی ﺷﺪﻩ و ﺩﺭ ﻇﻬﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯﺁنها بوسيله ليبل ﺩﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﯾﺪ .
موضوعات مرتبط: حسابداری مالی ، حسابرسی ، شرح وظایف سازمانی
برچسب‌ها: دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه و ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاری وﺣﻔﻆ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ , شرح وظايف مسئول بايگاني , دستورالعمل نگهداري و امحا مدارك مالي , شيوه امحا مدارك مالي
تاريخ : یکم خرداد ۱۳۹۲ | |

Recruitment Policy

يك رئيس حسابداري صنعتي در طول روز چه كارهايي انجام ميدهد؟

 چه گزارشاتي را ارائه ميدهد؟

 وظايفش چيست؟

رئوس وظايف :‌‏

‏1-نظارت ، كنترل و هماهنگي كليه عمليات دايره حسابداري صنعتي

‏2-تهيه صورتهاي مالي با همكاري رئيس دايره حسابداري مالي

‏3-سرپرستي كاركنان دواير حسابداري صنعتي (هزينه يابي و بودجه و گزارشات ‏‏)‏


برچسب : شرح - وظايف - رئيس - حسابداري - امورمالي - حسابدار - رييس - مدير - اداري - مديرعامل - واحد حقوقي - امور - حقوقي - قسمت - رده - بودجه - دايره - دائره - حسابرس - داخلي - شرح وظائف - حدود - اختيارات - اهم وظايف - ضوابط - ابلاغ - مصوب - دستورالعمل - امور - ترخيص - تداركات داخلي - خريد خارجي - منشي مديريت - رئييس دفتر - مسئول دفتر- كارمند اداري - پرسنل - كارگر توليد - پيمانكار - نگهبان - انتظامات- مدير -كارخانه - مدير فروش - مدير داخلي - مدير اجرائي- اجرايي - عملياتي - مدير برنامه ريزي - واحد برنامه ريزي - انباردار - مدير انبار - صندوق - تنخواه دار - سازمان - دولت *
موضوعات مرتبط: شرح وظایف سازمانی
برچسب‌ها: شرح وظايف رئيس حسابداري , شرح وظايف مدير مالي , اهم وظايف حسابدار , شرح وظايف كمك حسابدار , شرح وظايف صندوقدار
تاريخ : چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۰ | |

پیشنهادات

تجربه  

استاندارد1

کارشناس امور اداری باید برای احراز این پست می بایستی دارای حداقل 3 سال تجربه باشد .

تبصره : برای سرپرستی بخش امور اداری ( رئیس امور اداری ) دارابودن 8 سال تجربه ضروری است .
موضوعات مرتبط: استخدام ، شرح وظایف سازمانی ، مدیریریت منابع انسانی
برچسب‌ها: استاندارهای پست کارشناسان شاغل در امور اداری , شرح وظايف امور اداري , شرح وظايف واحد كارگزيني , شرح وظايف كارمند اداري , شرح وظايف مدير اداري
تاريخ : هفتم بهمن ۱۳۸۹ | |

شرح وظایف مدیر و کارشناس روابط عمومی در سازمانی هم اکنون در آن مشغول به کار هستم پیش از حضور من تهیه شده است. این شرح وظایف متن تقریبا کاملی از آن چیزی است که هر روز من و همکارانم در حال انجام آن هستیم. به دلیل نوع فعالیت این سازمان و ارتباط مستمر با سازمان های هم عرض بین المللی، روابط عمومی و امور بین الملل در این سازمان با یکدیگر تلفیق شده اند.

این وظایف و فعالیت ها با کمی تغییر، جهت استفاده کارشناسان محترم روابط عمومی منتشر می شود. لازم به ذکر است برخی از وظایف محول شده به روابط عمومی ها از سازمانی به سازمان دیگر متغیر و متفاوت هستند و همچنین یادآوری می شود این وظایف قطعا کامل نیستند و چنانچه شما خواننده محترم نظر یا موردی برای افزودن به موارد یاد شده در نظر دارید از آن استفاده خواهد شد.
موضوعات مرتبط: شرح وظایف سازمانی
برچسب‌ها: شرح وظایف مدیر روابط عمومی , شرح وظایف کارشناس امور بین الملل , شرح وظایف کارشناس روابط عمومی , شرح وظایف کارشناس مدیر روابط عمومی , لیست وظایف روابط عمومی
تاريخ : یکم اسفند ۱۳۸۸ | |


اهم وظايف و اختيارات :

1- دريافت برنامه كار و تهيه و تنظيم بودجه بر اساس فعاليتها برنامه هاي مصوب ، در چارچوب دستور العمل و ضوابط تهيه و تدوين بودجه كه از سوي معاونت اداري و مالي ابلاغ  مي شود.

2- تبيين و توجيه برنامه كار و بودجه پيشنهادي با مشاركت و همكاري ساير مديران و ارائه گزارشهاي تحليلي در اين زمينه.

3- پيگيري مستمر براي تصويب بودجه پيشنهادي و ارائه اطلاعات مورد نياز جهت آگاهي مراجع تصميم گيري در سازمان.
موضوعات مرتبط: شرح وظایف سازمانی
برچسب‌ها: شرح وظايف واحد حسابداري , شرح وظايف امور مالي , شرح وظايف دايره حسابداري , شرح وظايف كمك حسابدار , شرح وظايف حسابدار
تاريخ : بیست و نهم فروردین ۱۳۸۸ | |

iStock_000004641886XSmall.jpg

1 – اداره سيستمهاي حسابداري و دفترداري به نحو كارا و موثر مطابق با قوانين و مقررات مالي و قانوني .

2 – نگهداري و كنترل حساب اعتبارات واگذاري و هزينه شده .

3 – انجام اقدامات لازم در زمينه پرداخت حقوق و دستمزد .
موضوعات مرتبط: شرح وظایف سازمانی
برچسب‌ها: شرح وظايف امورمالي , شرح وظايف حسابدار , اختيارات مدير مالي , چارچوب وظايف حسابدار , شرح وظايف كمك حسابدار
تاريخ : بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۸ | |

شرح وظايف واحد  حقوقي

 -پاسخ به استعلامها و مشاوره حقوقي موسسه و واحدهاي تابعه و همكاري و مشاركت در رفع مشكلات حقوقي واحدهاي تابعه موسسه  

-پاسخ به سوالات همكاران موسسه  و مشاوره حقوقي

-بررسي پرونده‌هاي حقوقي و اظهارنظر در مسائل مختلف حقوقي و جزايي
موضوعات مرتبط: شرح وظایف سازمانی
برچسب‌ها: شرح وظايف امور حقوقي , شرح وظايف دايره حقوقي , شرح وظايف وكيل شركت , شرح وظايف واحد حقوقي , شرح وظايف قاضي دادگستري
تاريخ : بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۸ | |

 · اعمال نظارت مالي بر هزينه هاي مختلفي كه براي واحدها انجـام مي شود از نظر انطباق با آئين نامه و ساير مقررات عمومي و دستورالعمل هاي صادره و بررسي صحت و سلامت آنها در ارتباط با پرداخت صورتحساب ماهيانه قراردادها و هزينه هاي آگهي مناقصه و غيره

· ثبت هزينه ها و عمليات مالي بصورت روزانه در دفاتر حسابداري و بررسي و تنظيم و نگهداري حسابها و تفكيك انواع هزينه ها براساس قسمتهاي مختلف تحت پوشش سازمان مركزي .

· پرداخت حقوق و مزايا و اضافه كار و مأموريت كاركنان و ساير هزينه هاي پرسنلي .
موضوعات مرتبط: شرح وظایف سازمانی
برچسب‌ها: شرح وظايف واحد حسابداري , شرح وظايف امورمالي , شرح وظايف حسابدار , حدود اختيارات حسابدار , شرح وظايف صندوقدار
تاريخ : بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۸ | |

1 – ارائه خدمات مشورتي به هيئت مديره .

2 – اجراي كليه مصوبات هيئت مديره .

3 – تصويب نهايي نمودار سازماني .
موضوعات مرتبط: شرح وظایف سازمانی
برچسب‌ها: شرح وظايف مديرعامل , شرح وظائف رييس هيئت مديره , حدود اختيارات مدير عامل , وظايف مسئول دفتر مدير عامل , شرح وظائف اعضا هيئت مديره
تاريخ : بیستم اسفند ۱۳۸۷ | |
تاريخ : بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۷ | |

1 – ارائه خدمات مشورتي به مدير عامل .

2 همكاري و همفكري با مدير عامل در ايجاد زمينه هاي مساعد روحي ، ايجاد انگيزش براي ارتقاء سطح كارائي پرسنل و ايجاد محيط اخلاقي مناسب براي كار .

3 سازماندهي قسمتهاي مختلف توليد و مونتاژ ، طراحي ، تعميرات و نگهداري ، انبار ، خريد ، مهندسي ، برنامه ريزي ، بهره وري و كميته كيفيت ( بهره وري ) ، ايمني و بهداشت ، آموزش ، انفورماتيك و پيشنهاد افراد متناسب براي راهبري اين قسمت با هماهنگي مدير عامل .
موضوعات مرتبط: شرح وظایف سازمانی
برچسب‌ها: شرح وظايف مدير كارخانه , شرح وظايف سرپرست كارخانه , شرح وظايف رئيس كارخانه , شرح وظايف مدير توليد , شرح وظايف معاون توليد كارخانه
تاريخ : دهم بهمن ۱۳۸۷ | |

·  کنترل طرح اولیه ، آگهی ها و ویرایش سند، فیلم ها و سایر موارد تبلیغاتی.

·  برنامه ریزی و آماده کردن تبلیغات و مواد تبلیغاتی به منظور افزایش فروش محصولات یا خدمات، و همچنین همکاری با شرکت ها، واحدهای فروش، آژانس های تبلیغاتی و مشتری ها.

·  جمع آوری و سازماندهی اطلاعات برای کمپین های تبلیغاتی.

·  مذاکره با مشتری ها به منظور بازاریابی و یا کسب نظرات فنی و تخصصی.
موضوعات مرتبط: شرح وظایف سازمانی
برچسب‌ها: شرح وظایف و ویژگی های مدیر امور مشتریان , شرح وظايف مدير فروش , شرح وظايف سازمان فروش , شرح وظايف بخش فروش , شرح وظايف واحد فروش
تاريخ : هفتم بهمن ۱۳۸۷ | |